درباره ما

 عکاسی هنر ثبت لحظات است. لحظه هایی که شاید تکرار ناپذیر باشند ...  این سایت مطالب و مقالاتی  در مورد هنر عکاسی،   تعریف عکاسی و اطلاعاتی مفید درباره این هنر محبوب ارائه می‌دهد.